Inregistrarea nasterii:

Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:

 • Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.

Inregistrarea casatoriei:

Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:

 • Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de nastere n original si n copie;
 • Certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
 • Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.

Inregistrarea decesului:

Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:

 • Certificatul constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul care a facut constatarea in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
 • Actul de identitate al celui decedat;
 • Livretul militar sau adeverinta de recrutare n cazul persoanelor supuse obligatiilor militare
 • Actul de identitate al persoanei care declara decesul.

Ajutorul de inmormantare:

Conform Legii nr. 416/2001
Pentru a beneficia de ajutorul de nmormntare aveti nevoie de urmatoarele acte:

 • Certificat deces (copie si original)
 • Act de identitate al solicitantului
 • Act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul (mostenitor, tutore, curator)
 • Dovezi privind suportarea nmormntarii

Ajutorul de nmormntare se acorda numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social

Acte necesare acordarii ajutorului social:

Conform Legii nr. 416/2001

 • Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
 • Certificat de nastere parinti si copii
 • Certificat de casatorie
 • Buletin de identitate sau carte de identitate
 • Hotarre definitiva de incuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)
 • Adeverinta de elev sau student
 • Acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap
 • Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu
 • Adeverinte medicale (apt de munca)
 • Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente
 • Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)
 • Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii
 • Cerere tip
 • Dosar cu sina

Toate actele vor fi prezentate in copie „xerox” si original.

Desfasurarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale
Raporat anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei

Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatii interes public

Anunt

Proces Verbal Raport final al concursului