1.Datele de contact ale autorității:

***

2.Programul de funcționare al instituției

 • Primăria Comunei Lăpugiu de Jos
  • Luni: 08:00 – 16:00
  • MarÈ›i: 08:00 – 16:00
  • Miercuri: 08:00 – 16:00
  • Joi: 08:00 – 16:00
  • Vineri: 08:00 – 16:00
 • Compartimentul InformaÈ›ii È™i relaÈ›ii publice
  • Luni: 08:00 – 16:00
  • MarÈ›i: 08:00 – 16:00
  • Miercuri: 08:30 – 18:30
  • Joi: 08:00 – 16:00
  • Vineri: 08:00 – 16:00

***

3.Audiențe

 • Program audienÈ›e la sediul Primăriei comunei Lăpugiu de Jos:
 • Primar – Alin-Traian Chiorean: Joi 10:00 – 14:00
 • Viceprimar – Ioan Golășie: Vineri 10:00 – 14:00
 • Secretar – Doina Ursu: Miercuri 10:00 – 14:00

Datele de contact necesare pentru înscriere: nume, prenume, localitate și problema, pe scurt, pentru care se solicită înscrierea în audiență.

***

4.Petiții

Puteți adresa o petiție instituției noastre prin una din următoarele modalități:

***

5.Numele și prenumele funcționarilor publici responsabili pentru accesul la informații de interes public

 • Secretar UAT Lăpugiu de Jos Doina Ursu, persoana responsabila pentru aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 din partea conducerii;
 • D-na Viorica Oprean –  funcÈ›ionar public responsabil cu difuzarea informaÈ›iilor publice.

Tel. 0254-281767, Fax 0254-281782, E-mail: secretar@primarialapugiudejos.ro

Primaria Lăpugiu de Jos, Google Maps